Danh mục đầu tư

Tấn Trường hoạt động chính trong lĩnh vực: đầu tư dự án, xây dựng hạ tầng, kinh doanh bất động sản. Với kinh nghiệm lâu năm trong việc phát hiện ra các vị trí tiềm năng cho các loại dự án bất động sản khác nhau như nghỉ dưỡng, căn hộ, công trình thương mại,… cũng như nắm rõ bài toán đầu tư và hiểu được nhu cầu thị trường, công ty Tấn Trường cũng thường xuyên tham gia tư vấn hỗ trợ các đối tác nước ngoài hàng đầu trong việc tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào lĩnh vực bất động sản ở Việt Nam.


Hiện nay công ty đang mở rộng hợp tác đầu tư tại nhiều tỉnh thành trong nước ở các lĩnh vực bất động sản, cơ sở hạ tầng, chăm sóc sức khỏe.