Bình Thuận đẩy mạnh đầu tư để nâng cấp La Gi lên thành phố trước năm 2025

Other news