Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 3

Từ tháng 3/2022, nhiều chính sách nổi bật về, lao động – tiền lương cũng như điều kiện mới về kinh doanh bất động sản, hình thức sử dụng đất để xây dựng nhà ở thương mại, lệ phí trước bạ và một số chính sách về hoạt động trạm thu phí đường bộ,… có hiệu lực.

Điều kiện mới về kinh doanh bất động sản

Theo Nghị định 02/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/3/2022, tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản (trừ trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên) phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã, có ngành nghề kinh doanh bất động sản.

Như vậy, so với Nghị định 76/2015/NĐ-CP thì Nghị định 02/2022/NĐ-CP đã bỏ yêu cầu vốn pháp định 20 tỷ đồng (nhằm đảm bảo phù hợp với điểm a khoản 2 Điều 75 Luật Đầu tư năm 2020), đồng thời bổ sung thêm nhiều nội dung mới.

Bên cạnh đó, cá nhân kinh doanh bất động sản phải công khai minh bạch các thông tin về doanh nghiệp, thông tin, pháp lý dự án, số lượng, loại hình sản phẩm.

Đối với trường hợp nhà đầu tư được lựa chọn làm chủ đầu tư dự án bất động sản, nhà đầu tư đó phải có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha, không thấp hơn 15% tổng vốn đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha trở lên.

Nhiều quy định mới về bất động sản có hiệu lực từ tháng 3. Ảnh: Trọng Hiếu.

Điểm mới về hình thức sử dụng đất để xây dựng nhà ở thương mại

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3 thì hình thức sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại bao gồm có quyền sử dụng đất hợp pháp thuộc một trong các trường hợp: Có quyền sử dụng đất ở; Có quyền sử dụng đất ở và đất khác không phải là đất ở đáp ứng điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai.

Với trường hợp có quyền sử dụng đất ở và đất khác, sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất đối với dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất và thực hiện các nghĩa vụ tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật về đất đai.

Các trường hợp được miễn lệ phí trước bạ với nhà, đất

Theo Nghị định 10/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/3, miễn lệ phí trước bạ với nhà, đất với nhiều trường hợp, trong đó có đất nhận thừa kế; đất trụ sở của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên Hợp Quốc và nhà ở của người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên Hợp Quốc tại Việt Nam.

Bên cạnh đó là đất sử dụng vào các mục đích công cộng; thăm dò, khai thác khoáng sản; nghiên cứu khoa học; Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đầu tư xây dựng nhà để chuyển nhượng.

Các trường hợp được giao, cho thuê để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối. Đất nông nghiệp chuyển đổi quyền sử dụng giữa các hộ gia đình, cá nhân trong cùng xã, phường, thị trấn để thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp theo quy định của Luật Đất đai.

Từ 1/3, nhiều trường hợp được miễn lệ phí trước bạ đối với nhà, đất. Ảnh: Trọng Hiếu.

Ngoài ra, các trường hợp như đất khai hoang, đất thuê của Nhà nước theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm hoặc thuê của tổ chức, cá nhân đã có quyền sử dụng đất hợp pháp, đất sử dụng mục đích cộng đồng tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng, đất nghĩa trang, đất quốc phòng an ninh, trụ sở các cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang, đơn vị sự nghiệp, tổ chức ngành nghề…cũng được miễn lệ phí trước bạ.

Quy định trên cũng cho phép miễn lệ phí trước bạ với các trường hợp như nhà ở hộ gia đình tạo lập thông qua hình thức phát triển nhà ở riêng lẻ theo quy định của Luật Nhà ở.

Đất tái định cư, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà xưởng của cơ sở sản xuất; nhà kho, nhà ăn, nhà để xe của cơ sở sản xuất, kinh doanh. Nhà ở, đất ở của hộ nghèo; nhà ở, đất ở của đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Nhà, đất của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề; y tế; văn hóa; thể dục thể thao; môi trường theo quy định của pháp luật đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà phục vụ cho các hoạt động này.

Nhà, đất của cơ sở ngoài công lập đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà phục vụ cho các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo; y tế; văn hóa; thể dục thể thao; khoa học và công nghệ; môi trường; xã hội; dân số, gia đình, bảo vệ chăm sóc trẻ em theo quy định của pháp luật.

Và cuối cùng là nhà, đất của doanh nghiệp khoa học và công nghệ đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà theo quy định của pháp luật.

Hướng dẫn điều chỉnh tăng 7,4% lương hưu, trợ cấp BHXH

Thông tư 37/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hằng tháng sẽ có hiệu lực từ ngày 15/3. Cụ thể, từ ngày 1/1/2022, mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng tăng 7,4% so với mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng của tháng 12/2021.

Những người được điều chỉnh gồm: Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.

Mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng tăng 7,4% so với mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng của tháng 12/2021. Ảnh: Trọng Hiếu.

Tăng trợ cấp đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc

Thông tư 2/2022/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 15/3 và thay thế Thông tư 09/2019/TT-BNV quy định về mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ cấp xã già yếu đã nghỉ việc được điều chỉnh như sau:

Tăng từ mức 2.116.000 đồng/tháng tăng lên 2.473.000 đồng/tháng đối với cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

Tăng từ mức 2.048.000 đồng/tháng lên mức 2.400.000 đồng/tháng đối với cán bộ nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký UBND, Thư ký HĐND xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã.

Những cán bộ có chức danh khác tăng từ 1.896.000 đồng/tháng lên 2.237.000 đồng/tháng.

Tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất khẩu trang, găng tay y tế

Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 03/2022/TT-BCT ngày 28/1/2022 quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch.

Theo đó, các mã hàng khẩu trang y tế tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gồm: Mã hàng 6307.90.40; mã hàng 6307.90.90.

Các mã hàng găng tay y tế tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gồm: Mã hàng 3926.20.90; mã hàng 4015.11.00; mã hàng 4015.19.00.

Bộ trang phục phòng chống dịch (gồm quần áo, kính, khẩu trang y tế, mũ bảo hộ, găng tay, giày) mã hàng 6210.10.90 cũng tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất.

Đối với những lô hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế, bộ trang phục phòng chống dịch đã làm thủ tục hải quan tạm nhập từ ngày 01/01/2022 đến trước ngày 15/3/2022 được tiếp tục thực hiện tái xuất theo quy định tại Nghị định 69/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2022 đến ngày 31/12/2022.

Quy định mới về hoạt động trạm thu phí đường bộ

Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 45/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 quy định về hoạt động trạm thu phí đường bộ.

Thành lập trạm thu phí đường bộ là phải đặt trong phạm vi của dự án. Ảnh: Zing.

Thông tư quy định rõ tiêu chí thành lập trạm thu phí đường bộ là phải đặt trong phạm vi của dự án; phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đầu tư hoặc trong Đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Thực hiện hình thức thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử không dừng và sử dụng công nghệ thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ tiên tiến, hiện đại; trường hợp áp dụng hình thức khác phải được cấp có thẩm quyền cho phép; trường hợp trạm thu phí hoàn vốn cho dự án đối tác công tư phải đảm bảo hiệu quả đầu tư của dự án.

Công khai vị trí trạm thu phí trên phương tiện thông tin đại chúng trung ương và địa phương; tại UBND cấp huyện, xã nơi đặt trạm thu phí kể từ khi cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/3 và thay thế Thông tư số 15/2020/TT-BGTVT ngày 22/7/2020 của Bộ Giao thông vận tải quy định về hoạt động của trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ.

NGUYỄN HƯƠNG

Theo nhadautu.vn

Other news