Kho xăng dầu Phú Hữu – Đồng Nai

Kho xăng dầu


Dự án kho xăng dầu và cảng xăng dầu chuyên dùng tại xã Phú Hữu (huyện Nhơn trạch, tỉnh Đồng Nai) có quy mô 29.16 ha bao gồm: 

+ Kho bãi chứa xăng dầu: 15,07 ha.

+ Khu dịch vụ điều hành: 0,36 ha.

+ Đất cây xanh mặt nước: 7,04 ha.

+ Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật: 0,32 ha.

+ Đất giao thông, sân bãi: 6,37 ha.

3 Kho chứa xăng dầu, đất kho bãi và các công trình phụ trợ

Kinh doanh kho bãi xăng dầu và cảng vận chuyển là các hoạt động chính trong dự án này. Đây là dự án có mức đầu tư khoảng 6 triệu USD và hiện đang được thực hiện.