Tấn Trường Show Gallery

Tấn Trường Show Gallery

    Toạ lạc trong khuôn viên hơn 2000 m2 trong khu đô thị Tấn Trường. Nơi giới thiệu và kinh doanh các sản phẩm của công ty.