Tấn Trường Tower

Tấn Trường Tower
  • Tấn Trường Tower – 817 Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Thuận, Quận 7.
  • Diện tích: 1.000 m2
  • Quy mô: Tòa nhà 18 tầng và 2 tầng hầm.
  • Trụ sở chính Tấn Trường Group